top of page

Tredjepartslogistik

Kontakta oss idag

Vi hjälper er med 3PL tjänster

Vad är 3PL?

3PL (trejdepartslogistik) innebär att ett företag utlokaliserar hela eller delar av sin logistik för att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. 

Det är då Denson Logistics kommer väl till hands. Vi tillhandahåller godsmottagning, lagring, plockning och andra tjänster som
t ex sekvensering och montering.

Denson overview 3PL.png

Optimera logistikkedjan

  • Frigör resurser hos Er

  • Öka fokus på Er kärnverksamhet

  • Optimera frakt genom att skicka fulla bilar eller containrar

  • Vi tar hand om ert eller era leverantörers gods

  • Vi gör slutmontering  

  • Vi lagerhåller och levererar enligt avrop från er eller era kunder

  • Skalbart för att passa Er verksamhet i olika faser

Denson Logistics lager.png

Vem äger lagret?

Vi arbetar med olika typer av flöden. Beroende av vad som fungerar bäst kan vi hantera olika ägare av det lager som står hos oss. Lagret kan ägas delvis eller helt av leverantören, kunden eller oss. Vi sätter upp ett skräddarsytt flöde allt utifrån önskemål.

Leveranstider kan vara långa och osäkra vilket gör det till en fördel att kunna lagra och avropa produkter i närhet. En fördel kan vara att man som kund låter leverantörerna äga närliggande lager för att binda mindre kapital. En fördel som leverantör kan vara att allt lager ligger lokalt och man kan snabbt leverera.

Pick-to-voice

Vi har ett egenutvecklat pick-to-voice system med tillhörande skanner som används för alla pallförflyttningar och plockningar. Det gör att vi alltid plockar rätt produkt och packar på rätt plats och att vi vet var varje pall och produkt befinner sig. 

Systemet fungerar genom att använda röststyrningsteknik, där en röstassistent instruerar en plockare vilka produkter som ska hämtas från lagerhyllorna och i vilken pall eller rackplats produkterna ska packas i.

Plockarna bär en liten datormodul på kroppen och har hörlurar och skanner. När en order mottas, skickas informationen till plockaren genom headsetet. Därefter instruerar röstassistenten plockaren om vilken produkt som ska plockas och från vilken hylla i lagret. Plockaren skannar en streckkod på produkten och lagerplatsen och verifierar sedan att den överensstämmer med den order som skickades till plockaren. Scannern kan också användas för att uppdatera lagersystemet i realtid med information om lagersaldon och produktplatser.

 

Fördelarna med ett pick-to-voice-system inkluderar minskad tid och kostnad för utbildning av nya plockare, minskad risk för felaktig orderplockning samt högre produktivitet och effektivitet i orderplockningsprocessen.

Scanner girl.png
Lastar gods Denson Logistics

Intern materialförsörjning

Att plocka produkter från pallplatser i ens närhet gör att det går snabbare. Vi försöker därför undvika fasta pallplatser eftersom det blir mindre flexibelt och ofta innebär att det blir långa sträckor som operatör måste förflytta sig för att plocka produkterna. Utifrån vad som ligger i orderkön så föreslår vårt materialförsörjningssystem vilka pallar som enligt de närmaste avropen SKA stå på plockplatser. Likaså föreslår systemet pallar som INTE ska stå på plockplatser.

 

Allt det här gör att vi kan arbeta så optimalt som möjligt och systemet fungerar lika bra med högvolymare som lågvolymare. 

Sekvensering & montering

När behov finns att produkter ska packas och levereras i en viss ordning i ett rack eller pall så kallar vi det sekvensering. Om det finns behov för både montering och sekvensering av produkter finns det en stor fördel att vi kan utföra båda dessa tjänsterna samtidigt.

Det traditionella sättet har varit att montera och packa produkter av samma artikelnummer i samma pall (dvs i batch). Därefter har plockning och sekvensering skett vid avrop som kommit långt senare. 

Vi har tänkt om och rationaliserat hela den processen genom att hantera produkten bara en gång och därav sparar massor av tid och resurser. Det tar mindre utrymme, minimerar transporter, pallflyttningar och det finns mindre risk för att skada produkter vid färre ompackningar.

Assembly.png
Leveransprecision denson logistics ab

Leveransprecision

Artiklar som plockats sammanställs automatiskt på följesedlar och skickas digitalt var 15:e minut under två skift till både kunder och leverantörer. På flertalet platser i lagret finns datorskärmar som visar uppdaterad info varje minut om vilka packade rack vi lastat på trailer, vilka rack som ska lastas och vilken tid de måste gå iväg. En trailer fullpackad med monterat och sekvenserat gods lämnar Denson var 30:e minut.

 

Allt måste klicka - hela tiden!

Varje natt skickas lagerlistor på alla artiklar och antal om vad som ligger kvar hos oss så att alla leverantörer och kunder är medvetna om läget.

 

Vi har levererat till fordonsindustrin i 40 år och för oss är det helt otänkbart att inte leverera i tid. Det finns helt enkelt inte på kartan!

bottom of page